Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Effect
Beskrivelse The simulation with its related graphs, different photosensitive surfaces, and accelerating/bucking voltage source will be investigated. Student confidence in the simulation will be built by checking some of its math. A calculator, physics text book, and possibly physics information from the internet will be needed.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Quantum Mechanics
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere curt miller, Donald Collins
Skole / Organisasjon Wheat Ridge High School
Lastet opp 15.01.07
Oppdatert 18.09.07