Moving Man


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man
Beskrivelse I modified activities previously written so that it could be used after students completed the motion sensor computer activities
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Graphing
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Brad Boyle, Amy Jordan, Steve Reeves
Skole / Organisasjon Chatfield Senior High
Lastet opp 17.09.06
Oppdatert 19.08.07