Photoelectric Effect Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Effect Activity
Beskrivelse Have students investicate the photoelectric effect from a phenomenological point of view as well as quantitive view.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Equations
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Donald Collins, Dennis Robbins
Skole / Organisasjon Warren Wilson College
Lastet opp 23.07.06
Oppdatert 08.08.11