Sound Waves Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Sound Waves Lab
Beskrivelse This activity introduces sound waves. The students need to recall the definitions of frequency and period, so by this point we have already gone over basic wave definitions.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Equations
Simuleringer Lyd


Forfattere Amy Jordan
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 27.02.06
Oppdatert 02.09.15