Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based)
Beskrivelse This is an inquiry introduction to Kinetic Molecular theory for a physics class, but could be used in chemistry. It replaces and activity that I had posted before States of Matter was published (the old activity used Microwaves)
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gases, molecular motion, phet, solids
Simuleringer Gas Properties (HTML5), Gassegenskaper, Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 09.06.09
Oppdatert 13.08.19