Conservation of Linear Momentum


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Conservation of Linear Momentum
वर्णन A lab report about linear momentum conservation
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर, उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Collision, Conservation of Momentum, Elastic, Inelastic, Momentum
सादश्य दे धक्का !


लेखक Ahmed Alblooshi
शाळा/संस्था University of Sharjah
दाखल दिनांक 11/29/20
आद्यवत 11/29/20