Conservation of Linear Momentum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Linear Momentum
Beskrivelse A lab report about linear momentum conservation
Emne Fysikk
Nivå Annet, Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Collision, Conservation of Momentum, Elastic, Inelastic, Momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Ahmed Alblooshi
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 29.11.20
Oppdatert 29.11.20