Resistência de um fio condutor


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Resistência de um fio condutor
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Remote Learning, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Portuguese
खुणेचे शब्द área, 10ano, comprimento, resistividade
सादश्य तारेमधील रोध (HTML5)


लेखक Filipa Batalha
शाळा/संस्था CVG
दाखल दिनांक 5/4/20
आद्यवत 5/4/20