Resistência de um fio condutor


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Resistência de um fio condutor
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Domaći zad., Lab, Remote Learning
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Portugalski
Ključne riječi área, 10ano, comprimento, resistividade
Simulacije Otpornost žice (HTML5)


Autori: Filipa Batalha
Škola / Organizacija CVG
Poslato 5/4/20
Obnovljeno 5/4/20