Atividade de Lançamento Oblíquo


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Atividade de Lançamento Oblíquo
वर्णन Atividade em um modelo gamificado sobre Lançamento Oblíquo.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार इतर
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Portuguese
खुणेचे शब्द Forças, Lançamento oblíquo, Metodologias ativas
सादश्य Projectile Motion (HTML5)


लेखक Jeirla Monteiro, Gilvandenys L. Sales
शाळा/संस्था Instituto Federal do Ceará
दाखल दिनांक 10/10/19
आद्यवत 10/10/19