Atividade de Lançamento Oblíquo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atividade de Lançamento Oblíquo
Mô tả Atividade em um modelo gamificado sobre Lançamento Oblíquo.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Khác
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá Forças, Lançamento oblíquo, Metodologias ativas
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Jeirla Monteiro, Gilvandenys L. Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal do Ceará
Ngày đăng ký 10/10/2019
Ngày cập nhật 10/10/2019