MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द ÂNGULO, ACELERAÇÃO CENTRÍPETA., VELOCIDADE ANGULAR E ESCALAR
सादश्य Ladybug Motion 2D


लेखक Cremilson Souza
शाळा/संस्था Escola
दाखल दिनांक 5/13/19
आद्यवत 5/13/19