2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)"


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक 2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)"
वर्णन Plano de aula e atividades envolvendo a 2ª Lei de Newton e a Força de Atrito utilizando o OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)"
विषय इतर, गणित, भू विज्ञान, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, इतर, गृहपाठ
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द 2ª Lei de Newton, Movimento, atrito, força
सादश्य बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5)


लेखक Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
शाळा/संस्था Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
दाखल दिनांक 10/3/18
आद्यवत 10/3/18