2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo a 2ª Lei de Newton e a Força de Atrito utilizando o OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)"
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá 2ª Lei de Newton, Movimento, atrito, força
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 03/10/2018
Ngày cập nhật 03/10/2018