Introduction to acids & bases


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Introduction to acids & bases
वर्णन This is an introductory activity to acids, bases & pH
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द pH acid base
सादश्य pH (सामु) मापन (HTML5)


लेखक Donna Brewster
शाळा/संस्था Beverly High School
दाखल दिनांक 5/31/15
आद्यवत 5/31/15