Static Fluid Pressure and Fluid Flow


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Static Fluid Pressure and Fluid Flow
वर्णन An inquiry lab asking students to apply concepts of fluid flow and pressure.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Fluid, Pressure
सादश्य द्रव - दाब आणि प्रवाह


लेखक Shawn Templin
शाळा/संस्था Hillsborough High School
दाखल दिनांक 12/5/13
आद्यवत 12/5/13