Static Fluid Pressure and Fluid Flow


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Static Fluid Pressure and Fluid Flow
Omtale An inquiry lab asking students to apply concepts of fluid flow and pressure.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Fluid, Pressure
Simuleringar Fluidtrykk og gjennomstrøyming


Forfattarar Shawn Templin
Skule / Organisasjon Hillsborough High School
Lasta opp 05.12.13
Oppdatert 05.12.13