Static Fluid Pressure and Fluid Flow


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Static Fluid Pressure and Fluid Flow
Beskrivelse An inquiry lab asking students to apply concepts of fluid flow and pressure.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Fluid, Pressure
Simuleringer Fluidtrykk og gjennomstrømming


Forfattere Shawn Templin
Skole / Organisasjon Hillsborough High School
Lastet opp 05.12.13
Oppdatert 05.12.13