Lady Bug Revolution Activity


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lady Bug Revolution Activity
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द rotational motion, rotational velocity, tangential velocity
सादश्य Ladybug Revolution


लेखक Zak Shuster
शाळा/संस्था Gateway High School
दाखल दिनांक 2/21/10
आद्यवत 2/21/10