Puissance electrique


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Puissance electrique
वर्णन Calculation of electrical power. The activity is in French.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा French
खुणेचे शब्द Power, current, voltage
सादश्य बॅट्ररी रेझिस्टर मंडल ( सर्किट), मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Bernard Lacour
शाळा/संस्था TCA
दाखल दिनांक 1/26/10
आद्यवत 12/23/10