Equation Grapher: Stretch Armstrong A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Equation Grapher: Stretch Armstrong
वर्णन
विषय गणित
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Math
सादश्य Equation Grapher


लेखक beki toussaint
शाळा/संस्था csu
दाखल दिनांक 3/3/08
आद्यवत 9/2/15