Conservation of Energy (Energy Skate Park)


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Conservation of Energy (Energy Skate Park)
वर्णन A lab for general high school physics classes that studies conservation of energy using the Skater sim. This lab is based loosely on Trish Loeblein's similar activity, but has been modified for regular physics.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Energy, Work
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क


लेखक Amy Jordan
शाळा/संस्था Evergreen High School
दाखल दिनांक 5/4/06
आद्यवत 9/2/15