Conservation of Energy (Energy Skate Park)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Energy (Energy Skate Park)
Beskrivelse A lab for general high school physics classes that studies conservation of energy using the Skater sim. This lab is based loosely on Trish Loeblein's similar activity, but has been modified for regular physics.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Amy Jordan
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 04.05.06
Oppdatert 02.09.15