Conservation of Energy (Energy Skate Park)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Energy (Energy Skate Park)
Omtale A lab for general high school physics classes that studies conservation of energy using the Skater sim. This lab is based loosely on Trish Loeblein's similar activity, but has been modified for regular physics.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Amy Jordan
Skule / Organisasjon Evergreen High School
Lasta opp 04.05.06
Oppdatert 02.09.15