Collision Lab

Оваа симулација не е преведен на овој јазик. Се уште можете да пристапите во англиската верзија подолу.

Collision Lab Слика од екранот Превземи Вградување
Flash Logo Оригинални симулации и преводи

Опис

Испитај судири на воздушна хокеј табла во 1Д и покомплексни судири во 2Д. Експериментирајте со менување го бројот на дискови, маси и почетните услови. Менувајте ја еластичноста и да видиме што се случува.

Примери за целите на учење

 • Нацртајте "пред-и-по" слики од судири.
 • Конструирај вектор на динамика на претставувањето на "пред-и-по" судири.
 • Спроведување на законот за конзервација на момент за да ги реши проблемите на судири.
 • Објаснете зошто енергија не е конзервирана и се движи во некои судири.
 • Одредување на промена во механичка енергија во судири на различни "еластичност".
 • Што значи "еластицитет"?
Верзија 1.1.1

Активности поднесени од наставниците

PhET Collision Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Wendy Adams ВШ
ДД-Вовед
Лаб Физика
Collision Lab : Introduction to One Dimension collisions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Patricia Loeblein ВШ
ДД-Вовед
Лаб
ДомР
Физика
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
Демо
ДомР
Лаб
Физика
Laboratorio de Colisiones A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Laura Arboleda, Diana López y José Ramírez СШ
ВШ
Лаб
Guided
Физика
PhET Collisions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Brent Olyowski ВШ Лаб Физика
Collision Lab Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Brett Moser СШ
ВШ
Guided
Лаб
Физика
Alignment of PhET sims with NGSS Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein updated by Diana López СШ Друго Биологија
Физика
Хемија
Географија
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Овој прилог дизајниран од PhET. Julia Chamberlain ВШ
ДД-Вовед
Друго Хемија
How do PhET simulations fit in my middle school program? Овој прилог дизајниран од PhET. Sarah Borenstein СШ Друго Биологија
Хемија
Географија
Физика
PhET Botsing Lab Roland Van Kerschaver ВШ Remote Физика
Conservation of Linear Momentum Hazel Walker СШ
ВШ
Remote
Лаб
Физика
Conservation of Linear Momentum Hanwa Alketbi ДД-Вовед Лаб Физика

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Развоен Тим Библиотеки од трети лица Благодарност до
 • Brandon Li (developer)
 • Jonathon Olson (developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Michael Dubson
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js