Build a Molecule

Оваа симулација не е преведен на овој јазик. Се уште можете да пристапите во англиската верзија подолу.

Build a Molecule Слика од екранот Превземи Вградување
 • Молекуларна формула
 • Molecular Structure
 • Isomers
Java Logo Оригинални симулации и преводи

Теми

 • Молекуларна формула
 • Molecular Structure
 • Isomers
 • Молекули

Опис

Почнувајќи од атоми, да видиме колку молекули може да се изградат. Соберете ги молекулите и гледајте ги во 3D!

Примери за целите на учење

 • Опишете ги разликите помеѓу еден атом и молекула.
 • Конструирај едноставни молекули од атоми.
 • Забележете дека индекс во молекуларните формули го покажува бројот на атоми во молекулата.
 • Забележете дека коефициентот го покажува вкупниот број на молекули.
 • Поврзете ги заедничките имиња на молекули во повеќе соединенија.
Верзија 1.0.0

Активности поднесени од наставниците

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Развоен Тим Библиотеки од трети лица Благодарност до
 • Denzell Barnett (lead developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Christine Denison
 • Kelly Lancaster
 • Emily B. Moore
 • Jonathan Olson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • es6-promise-1e68dc.auto.min.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • mdn-array-from-polyfill.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • three-r104.js