การทดลองที่ 11 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов การทดลองที่ 11 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
Опис 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและความต้านทานตามกฎของโอห์ม 2. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ขนาน และผสม การคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความต้านทาน ของวงจรไฟฟ้าได้
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Одговорите се вклучени Да
Јазик Тајландски
Клучни зборови current, dc circuit, voltage
Симулации Circuit Construction Kit: DC (HTML5)


Автори chat teeka
Контакт е-маил chat.teeka@gmail.com
Школо / Организација Physics Teaching Program, Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University, Thailand
Поставено 13.11.21
Обновено 13.11.21