Preguntas Clicker sobre Estados de la Materia


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Preguntas Clicker sobre Estados de la Materia
Опис Actividad preguntas Clicker con base a la simulación phET
Предмет Хемија
Ниво Висока школа
Тип Multiple-Choice Concept Questions
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Да
Јазик Шпански
Клучни зборови Sólido, cambios presión, gaseosos, líquido, partículas
Симулации States of Matter: Basics (HTML5)


Автори Rosa Escobar
Школо / Организација n/a
Поставено 29.11.20
Обновено 5.1.21