Projectile motion, range, time, velocity


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Projectile motion, range, time, velocity
Опис This experiment is about the projectile motion to verify that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion. And to study the relationship between the angle of the projectile and its angle.
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Remote Learning, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Projectile Motion
Симулации Projectile Motion (HTML5)


Автори Mouza Jamal Alnuaimi
Школо / Организација Mouza Jamal Alnuaimi
Поставено 28.11.20
Обновено 28.11.20