Conservation of Linear Momentum


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Conservation of Linear Momentum
Опис A lab report about the conservation of linear momentum including two types of collisions.
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед, Друго
Тип Лабораторија
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Collision, Conservation of Momentum, Elastic, Inelastic, Momentum
Симулации Судари во механиката


Автори Ahmed Alblooshi
Школо / Организација University of Sharjah
Поставено 24.11.20
Обновено 24.11.20