Linear momentum


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Linear momentum
Опис - How linear momentum is conserved. - The types of collisions.
Предмет Математика, Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед, Додипломски - Напредно
Тип Лабораторија
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови collision, conservation, kinematics, linear, momentum, physics
Симулации Судари во механиката


Автори Mohamed Yaseen Alwattar
Школо / Организација University of Sharjah
Поставено 23.11.20
Обновено 23.11.20