Conservation of Linear Momentum


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Conservation of Linear Momentum
Опис This experiment is designed to show the difference between the elastic collision and the inelastic collision in one dimension.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Remote Learning, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Collision, Collisions, Conservation, Conservation of Linear Momentum, Linear Momentum, Momentum, elasticity
Симулации Судари во механиката


Автори Ahmed S. Mahil, Dr. Mohammed Mansour
Школо / Организација University of Sharjah
Поставено 21.11.20
Обновено 26.11.20