Conservation Of Mechanical Energy


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Conservation Of Mechanical Energy
Опис In this experiment we verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy and to study the difference between conservative and non-conservative forces
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Conservation of Mechanical Energy, Conservative Force, Kinetic Energy, Non-Conservative Force, Potential Energy
Симулации Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5)


Автори Mohammad Khan
Школо / Организација University Of Sharjah
Поставено 15.11.20
Обновено 15.11.20