Conservation of Mechanical Energy (Lab Report)


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Conservation of Mechanical Energy (Lab Report)
Опис The students will study the law of conservation of mechanical energy. They will collect data for potential and kinetic energy in the absence of non-conservative forces(friction) and then verify the conservation of mechanical energy laws.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед, Додипломски - Напредно
Тип Remote Learning, Домашна работа, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Conservation of Mechanical Energy, Friction, Lab Report, conservative force, non-conservative force
Симулации Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5)


Автори Ahmed S. Mahil, Dr.Mohammed Mansour
Школо / Организација university of sharjah
Поставено 14.11.20
Обновено 26.11.20