projectile motion


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов projectile motion
Опис : To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed To verify that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови air resistance, horizontal velocity, vertical velocity
Симулации Движење на проектил


Автори abdulla faihan
Школо / Организација University pf sharjah
Поставено 6.11.20
Обновено 6.11.20