Video: Self-paced learning - Moving Man Simulation (Motion Graphs)


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Video: Self-paced learning - Moving Man Simulation (Motion Graphs)
Опис Ask the students to follow the instruction on the worksheet and then check the answers by watching the video below. YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=G6vo55kMa0E&ab_channel=LouisWong
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Средна школа
Тип Guided Activity, Remote Learning, Домашна работа, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Да
Јазик Англиски
Клучни зборови acceleration, direction, displacement, experiment, motion graph, moving man, simulation, vector, velocity, video, worksheet, youtube
Симулации Шетач (променливо праволиниско движење)


Автори Louis Wong
Школо / Организација Po Leung Kuk Choi Kai Yau School
Поставено 15.9.20
Обновено 7.10.20