Lab: Electric Field and Potential


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Lab: Electric Field and Potential
Опис This is a virtual lab that allows students to explore electric field and potential of a point charge, superposition principle for field and potential, and relationship between electric field and potential.
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 90 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови electric field, electric potential
Симулации Charges and Fields (HTML5)


Автори Inna Shpiro
Школо / Организација CCAC
Поставено 22.5.20
Обновено 22.5.20