Conservation of Mechanical Energy


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Conservation of Mechanical Energy
Опис The student will study the law of conservation of mechanical energy. He/she will collect many data for potential energy and kinetic energy in the absence of non conservative forces and then verify the low of conservation of mechanical energy.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Remote Learning, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Mechanical energy, Potential energy, kinetic Energy, non conservative force
Симулации Енергија во скејт-паркот


Автори Nawal Nayfeh
Школо / Организација University of Sharjah
Поставено 19.5.20
Обновено 19.5.20