Projectile Motion Experiments


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Projectile Motion Experiments
Опис The student will do many experiments to study many facts regarding the projectile motion and verify these facts experimentally and also find the gravity, then compare it to the real value.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 120 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Motion in two dimensions, Projectile motion, acceleration of gravity, horizontal velocity, vertical velocity
Симулации Projectile Motion (HTML5), Движење на проектил


Автори Nawal Nayfeh
Школо / Организација University of Sharjah
Поставено 16.5.20
Обновено 19.5.20