Momentum Lab


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Momentum Lab
Опис Using a step by step approach to have the learner discover the law of conservation of momentum
Предмет Физика
Ниво Средна школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови law of conservation of momentum, momentum
Симулации Судари во механиката


Автори Jim Hewitt
Школо / Организација John F. Kennedy Middle School
Поставено 16.11.18
Обновено 16.11.18