Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions
Опис Students will be able to notice differences between quadratic and linear functions using real-world applications. Students will be able to solve quadratic functions for a specific variable.
Предмет Математика
Ниво Висока школа, Средна школа
Тип Discussion Prompts, Guided Activity, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Algebra, Quadratic Functions, Solving Quadratics, Square Roots
Симулации Projectile Motion (HTML5)


Автори Craig Seaver
Школо / Организација Casey Middle School (BVSD)
Поставено 6.6.18
Обновено 6.6.18