Exploring Rectangles (area and perimeter)


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Exploring Rectangles (area and perimeter)
Опис Students explore the concepts of area and perimeter while teaching the area formula through an inquiry based process.
Предмет Математика
Ниво K-5
Тип Guided Activity, Домашна работа, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови area, perimeter
Симулации Area Builder (HTML5)


Автори Conor Doyle
Контакт е-маил conornicdoyle@gmail.com
Школо / Организација Hunter Childhood STEM
Поставено 10.4.18
Обновено 10.4.18