Creating a Garden


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Creating a Garden
Опис Students will explore perimeter and area by creating gardens. They will create different sized gardens to find the perimeter and area.
Предмет Математика
Ниво K-5
Тип Guided Activity
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови area, perimeter, square units
Симулации Area Builder (HTML5)


Автори Alanna Toomey
Школо / Организација ps47
Поставено 9.4.18
Обновено 9.4.18