Build an Atom Lab!


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Build an Atom Lab!
Опис Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Build an Atom simulator.
Предмет Хемија
Ниво Средна школа
Тип Guided Activity, Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови atom, atomic mass, atomic number, electron, neutron, proton
Симулации Направи атом (HTML5)


Автори Jamie Schoenberger
Школо / Организација Windermere Preparatory School
Поставено 31.5.16
Обновено 31.5.16