Phase Changes using States of Matter Sim


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Phase Changes using States of Matter Sim
Опис Revised lab investigating the properties of solids, liquids and gases and how pressure and temperature affect phase changes.
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Phase Changes, States of Matter
Симулации Состојба на материјата


Автори Mary Arny
Школо / Организација Northwest-Shoals Community College
Поставено 3.12.15
Обновено 3.12.15