Hombre móvil. MRU y MRUA.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Hombre móvil. MRU y MRUA.
Опис Estudio gráfico del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Guided Activity, Домашна работа, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Шпански
Клучни зборови Cinemática, MRU, MRUA, gráfica a-t, gráfica s-t, gráfica v-t
Симулации Шетач (променливо праволиниско движење)


Автори Amaya Garcia-Barahona
Контакт е-маил amayagarciabarahona@gmail.com
Школо / Организација IES Satafi
Поставено 30.9.15
Обновено 30.9.15