Temperature and Radiation Activity


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Temperature and Radiation Activity
Опис This lab assignment was originally designed as a activity for an online course.
Предмет Астрономија, Друго, Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Домашна работа, Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Wien, blackbody, spectrum, temperature, wavelength
Симулации Зрачење на црно тело


Автори Dorian McIntire
Школо / Организација Tri-County Technical College
Поставено 17.5.15
Обновено 25.8.15