Comparing Fractions with Like Numerators and Denominators


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Comparing Fractions with Like Numerators and Denominators
Опис In this activity you will explore fractions. You will be looking closely at numerators and denominators to determine their relationship to size in order to compare fractions with the same numerator or denominator.
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Comparing Fractions, Denominator, Numerator
Симулации Делови - Вовед


Автори Margaret McCabe
Школо / Организација Hunter College
Поставено 15.3.15
Обновено 15.3.15