Circuit Virtual Lab (Ohm's Law)


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Circuit Virtual Lab (Ohm's Law)
Опис This virtual lab guides students through three PHET simulations to help them understand concepts expressed in Ohm's Law. This lab is meant to help students understand concepts behind the formula V=IR.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Средна школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Да
Јазик Англиски
Клучни зборови Current, Resistance, Voltage
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Alicia Grine
Школо / Организација Austin Middle (MSP)
Поставено 15.3.14
Обновено 15.3.14