Gene Expression-the Basics


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Gene Expression-the Basics
Опис This is a worksheet that goes along with the simulation. It can be done in ~30-40 minutes.
Предмет Биологија
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови gene expression, protein synthesis
Симулации Особини на гените - Основи


Автори Joanne Leveille
Контакт е-маил joanne.leveille@rc255.net
Школо / Организација Reed- Custer High School U#255
Поставено 12.3.14
Обновено 12.3.14